Jeżeli wynajmujący obawia się nieuczciwego lub niesłownego najemcy, to wyjściem może być umowa najmu okazjonalnego. Mimo, że wymaga ona dopełnienia dodatkowych formalności, jest korzystna dla właściciela nieruchomości. Korzysta z niej niewielu wynajmujących, bowiem wiążą się z nią dodatkowe opłaty i wizyta u notariusza. Niechętnie patrzą na nią również najemcy, dla których jest ona dużo bardziej rygorystyczna i umożliwia eksmisję w razie niedopełnienia formalności.

Zaletą dla najemcy jest fakt, że kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność czynszu i powinna zostać zwrócona po opróżnieniu lokalu. Poza tym egzekucja nie może zostać przeprowadzona bez uznania przez sąd klauzuli o wykonalności aktu notarialnego (dokładne informacje o zawartości aktu poniżej). Z pewnością nie jest to typ umowy, który opłaca się podpisywać osobom mającym problemy z terminowym płaceniem czynszu. Dla najemcy płacącego regularnie i szukającego lokalu na krótki czas umowa ta nie różni się za bardzo od zwykłego najmu.

Co to jest za umowa i kto z niej może skorzystać?
Według ustawy z 17 grudnia 2009 roku umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta przez właściciela nie prowadzącego działalności gospodarczej związanej z wynajmem. Musi on posiadać prawo własności do lokalu, który jest przedmiotem najmu. Dodatkowo umowa nie może zostać podpisana na dłużej niż 10 lat. Ten typ umowy przede wszystkim zabezpiecza interesy wynajmującego. Najemca musi jednak uważać, ponieważ na podstawie sporządzonych notarialnie dokumentów może być przeprowadzona eksmisja w wypadku np. wykorzystania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, niepłacenia czynszu lub zamieszkującego po wygaśnięciu umowy.

Jakie formalności trzeba dopełnić?

W kancelarii notarialnej sporządzane są dokumenty, które należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego, żeby była ona prawomocna. Są to:

  • Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i opróżnieniu mieszkania we wskazanym terminie.
  • Wskazanie innego lokalu do którego może się wprowadzić najemca po przeprowadzeniu egzekucji.
  • Oświadczenie wynajmującego o zgodzie na zamieszkiwanie w lokalu najemcy i jego rodziny w okresie określonym w umowie.

Oczywiście stworzenie takich oświadczeń z podpisem notariusza wymaga odpowiedniej opłaty, zgodnie z przepisami o opłatach notarialnych.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego. Jeżeli nie zgłosi się takiej umowy, to specyficzna umowa notarialna nie zostanie uznana. Oficjalnie będzie ona traktowana jako zwykły najem. Okres na zgłoszenie umowy do US wynosi 14 dni od zawarcia umowy.